คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS6)

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2565

ผู้ใช้งานทั่วไป
- การลงทะเบียนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS6 คลิก VDO คลิก คู่มือ
- การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS6 คลิก VDO คลิก คู่มือ
- กรณีลืมรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS6 คลิก VDO คลิก คู่มือ
- การตั้งค่าการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS6 คลิก VDO คลิก คู่มือ
- ข้อมูลส่วนตัว คลิก VDO คลิก คู่มือ
- คำนวณบำเหน็จบำนาญ คลิก VDO คลิก คู่มือ
- เอกสารหลักฐาน คลิก VDO คลิก คู่มือ
- แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน คลิก VDO คลิก คู่มือ
- การลา คลิก VDO คลิก คู่มือ
- การขอลงเวลา คลิก VDO คลิก คู่มือ
- สรุปวันลาสะสมของตนเอง คลิก VDO คลิก คู่มือ
- ข้อมูลการลงเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา คลิก VDO คลิก คู่มือ
--------------------------------------------
ผู้ตรวจสอบการลา
- การอนุญาตการลา ของผู้ตรวจสอบการลา คลิก VDO คลิก คู่มือ
- บทบาทผู้ตรวจสอบ คลิก VDO คลิก คู่มือ
- ข้อมูลการลงเวลา คลิก VDO คลิก คู่มือ
- ข้อมูลการขอลงเวลา คลิก VDO คลิก คู่มือ
- ข้อมูลการลา คลิก VDO คลิก คู่มือ
- สรุปวันลาสะสม คลิก VDO คลิก คู่มือ
- รายงานการลา คลิก VDO คลิก คู่มือ
- ประมวลผล ปิดรอบข้อมูลการลงเวลา คลิก VDO คลิก คู่มือ
ผู้ตรวจสอบการลา (หน่วยงาน)
- การเพิ่มข้อมูลการขาดราชการ สาย และการลาของผู้อนุญาต ของบุคลากรภายในหน่วยงาน คลิก คู่มือ
--------------------------------------------
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้อนุญาต
- การอนุญาตการลาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้อนุญาต คลิก VDO คลิก คู่มือ
- การอนุญาตการขอลงเวลาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้อนุญาต คลิก VDO คลิก คู่มือ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat