ขอความร่วมมือปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม (ร่าง) แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระบวนงานการใช้รถราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2564
เเบบเเสดงความคิดเห็น(ร่าง)เเบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระบวนงานการใช้รถราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (เฉพาะหน่วยงาน) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhRd_yojk0PRdSbsMtGbrWfVq95AAzfnPuYiD0QgNmujCJw/viewform?usp=sf_link


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat