คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๙๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี, คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๙๕๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน, คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๙๕๗/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2564
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๙๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๙๕๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๙๕๗/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat