“ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค”

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2563
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบ้ติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat