กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์รับโอนข้าราชการมารับราชการในตำแหน่งนิติกร ชพ. ๑ อัตรา นักวิชาการเงินฯ ปก./ชก. ๑ อัตรา นักวิเคาราะห์ฯ ปก./ชก. ๑ อัตรา และนักจัดการฯ ปก./ชก. ๑ อัตรา

วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์ขอรับโอนข้าราชการมารับราชการในตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ. จำนวน ๑ อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา นักวิเคาราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา และนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat