ขอเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๒ (Digital Transformation Program :DTP#๒ (เรื่องเดิม โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หลักสูตร)

วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 2563
ขอเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๒ (Digital Transformation Program :DTP#๒
(เรื่องเดิมเคยประชาสัมพันธ์ไว้เมื่อวันที ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒. เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หลักสูตร)


จากเดิมฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat