โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
๑.หลักสูตร "การพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยากร"
๒.หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือตอบโต้อย่างมืออาชีพ"
๓.หลักสูตร "การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ" รุ่นที่ ๑๐
๔.หลักสูตร "การจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติจริง" รุ่นที่ ๑๘
๕.หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร"


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat