ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตร ๑๐๘ ...,หลักสูตร ๑๑๔...,หลักสูตร ๑๑๕ ... และหลักสูตร ๑๑๖ ... (พ.ร.บ.ใหม่)

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2562
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ หลักสูตร
- หลักสูตร ๑๐๘ การแก้ปัญหาลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- หลักสูตร ๑๑๔ การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
- หลักสูตร ๑๑๕ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพี่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความร่วมมือ
- หลักสูตร ๑๑๖ การจัดการงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ.ใหม่)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat