ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 4 หลักสูตร

วันที่ประกาศ : 11 ก.ย. 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 4 หลักสูตร
1.การจัดทำราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาและงานก่อสร้าง
2.กฏระเบียบ การวินิจฉัยและแนวปฏิบัติล่าสุดในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3.เจาะลึก พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับผู้อนุมัติ อนุญาตและผู้บริหาร
4.เจาะลึก ร่าง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่าง พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat