(ด่วนที่สุด)ขอรายชื่อผู้ประสานในการเข้าดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่องโยงหน่วยงานภาครัฐ : GIN

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2561

ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้ประสานและเบอร์ติดต่อ เพื่อจัดส่งให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศทส.สป.พม.) นำแจ้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในการดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่และติดตั้งเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้กับหน่วยงาน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat