สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ ระเบียบการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบปี 61 เพื่อบริหารอัตรากำลังคนในส่วนราชการที่ใช้เงินนอกงบเป็นไปในทางเดียวกัน,ให้หน่วยงานดาวโหลดข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 61

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2561
สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้

-ระเบียบการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบปี 61 เพื่อบริหารอัตรากำลังคนในส่วนราชการที่ใช้เงินนอกงบเป็นไปในทางเดียวกัน
-ให้หน่วยงานดาวโหลดข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 61
 
ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10  >>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ  หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat