ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS รุ่นที่ 14

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2561
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 (High Performance and Potential System-HiPPS) ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จึงประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้ในเอกสารแนบ ทั้ังนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจะต้องเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อนำมาประกอบในหลักฐานการสมัคร โดยสำนักงาน ก.พ. กำหนดให้มีการทดสอบ ในวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสามารถสมัครเข้าทดสอบด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://register.ocsc.go.th/registration ระหว่างวันที่ 17-25 มกราคม 2561 *โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 0 2659 6058


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat