สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ, หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน... ,แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ความก้าวหน้าของการจดทะเบียน....

วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2560
สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้
- เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
- ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไตรมาส 3
ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10 >>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat