สามารถ Download ไฟล์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน, ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ, การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ

วันที่ประกาศ : 31 ก.ค. 2560
สามารถ Download ไฟล์
- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
- ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนราชการ
- การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ

ได้ที่เว็บอินทราเน็ต => http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10
=> เมนู: หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ หรือ คลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat