(สำนักงานปลัดกระทรวงฯ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2560
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงฯที่มาช่วยราชการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดคำชี้แจงรวมถึงแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ในไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง และสามารถจัดส่งให้กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat