(picture) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2560
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ โดยแบ่งออกเป็นสองระบบ คือ 1)ระบบที่มีการศึกษารายวิชา 2)ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทำวิจัยอย่างเดียว) โดยจัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสมัครผ่านระบบ internet ได้ที่ www.reg.tu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat