คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ MBA ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2560
คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครรับบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เพื่อเข้าศึกษาต่อในประดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๕ กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการ และกลุ่มวิชาสารสนเทศธุรกิจ รุ่นที่ ๑๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์ที่แนบ หรือโทร 02-665-3555 ต่อ 2391


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat