ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศศูนย์คุมครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน (โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพ ปีงบประมาณ 2560)

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2560
ประกาศศูนย์คุมครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน (โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพ ปีงบประมาณ 2560)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat