ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ : 28 ม.ค. 2565
ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีขายทอดตลาด 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,135,958 ครั้ง
3,592,456 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
142,107 ครั้ง
23,669 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat