ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บสิ่งของ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ประกาศ : 1 เม.ย. 2563
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บสิ่งของ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสส์ (e-bidding):สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,123,464 ครั้ง
3,591,037 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
129,613 ครั้ง
22,250 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat