ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด :สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 2563

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด

 :สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,135,958 ครั้ง
3,592,456 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
142,107 ครั้ง
23,669 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat