ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่........ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๓ :นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2563
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่........ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  จำนวน ๑ หลัง ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่  มกราคม ๒๕๖๓ :นิคมสร้างตนเองโนนสัง

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- ร่างขอบเขตงาน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat