ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๓.๒๕ ลบ.ม. ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างทาง ของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2564
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๓.๒๕ ลบ.ม. ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างทาง ของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat