เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบกระดานสนทนา
โอนที่รับมกดก 4 ปียังไม่เสร็จ นิคมลำน้ำน่านอตรดิตถิ์
สมบูรณ์
เมื่อ 17 ธ.ค. 2564
การขอรับมรดก จากลูกสาวที่เสียชีวิตใช้เวลา 4 ปี ยังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่สำเร็จ เนินนานเหลือเกิน คุณแม่อายุมากแล้ว ใครช่วยได้บ้างค่ะ ทำไมราชการถึงใช้เวลานานมากๆๆๆๆ รบกวนผู้เกี่ยวข้องช้วยด้วยค้่ะ
admin
admin ได้ประสานกระทู้ข้อซักถามของท่านไปยังนิคมฯ ให้แล้ว ทั้งนี้ท่านยังสามารถโทรสอบถามเรื่องดังกล่าวนี้ กับทางเจ้าหน้าที่ของทางนิคมฯได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5547 9905
ความคิดเห็นที่ 1 เมื่อ :17 ธ.ค. 2564 เวลา: 13:13:46
admin
ตามที่นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับคำร้องขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.2) จากนางสมบูรณ์ บูชาธรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 แปลงที่ 555 ระวางที่ 54 และแปลงที่ 643 ระวางที่ 54 หมู่ที่ 5 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการดังนี้>> <1. รับคำร้องขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ประเภทรับสิทธิแทนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมได้รับ น.ค.3 แล้ว และตรวจสอบความถูกต้องคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง> <2. เจ้าหน้าที่นิคมฯ ตรวจสอบการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511> <3. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินช่วยทุนรัฐ การ**้ยืมเงินและการชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนของทางราชการ> <4. แต่งตั้งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินก่อนออก น.ค.3 ปรากฏว่าผู้ร้องไม่ได้อยู่ในพื้นที่ แต่ยังใช้ประโยชน์ในที่ดิน และนิคมฯ รังวัดแนวเขตเนื้อที่เพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องได้ทำประโยชน์ในที่ดินครบถ้วนหรือน้อยกว่าเนื้อที่ตามที่ได้รับอนุญาต> <5.เสนอคำร้องต่ออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อพิจารณาออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ น.ค.3 แล้ว (ตามหนังสือนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ พม 0603.41/285 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)> <6. กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แจ้งให้นิคมฯ เพิ่มเติมเอกสารดังนี้> < 6.1 บัญชีรายชื่อทายาทโดยธรรม เพื่อใช้ประกอบคำร้อง และนิคมฯ ได้พยายามแจ้งให้ผู้ร้องเพิ่มข้อมูลรายชื่อทายาทโดยธรรมหลายครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ ทั้งนี้ นิคมฯ จึงได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทายาทโดยธรรมของผู้ร้องจากผู้ปกครองท้องที่เบื้องต้น แต่ทั้งนี้การดำเนินการแจ้งบัญชี้ทายาท โดยธรรมเพิ่มเติมต้องได้รับการลงนามและแจ้งชื่อจากผู้ร้อง> < 6.2 พบว่าที่ดินแปลงที่ 643 ระวางที่ 54 ไม่สามารถออก น.ค.3 ได้ เนื่องจากที่ดินข้อมูลไม่พบข้อมูลทางเข้า-ออก จากที่ดิน จึงประสานมายังนิคมฯ ให้ดำเนินการชี้แจงและตรวจสอบทางเข้า-ออก ของผู้ร้อง พร้อมขอข้อมูลภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบ นิคมฯ จึงได้เร่งดำเนินการแจ้งผู้ร้องร่วมชี้จุดทางเข้า-ออก หลายครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ ประกอบกับผู้ร้องไม่อยู่ในพื้นที่ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดงิ้ว ประสานให้ผู้ร้อง ร่วมชี้ทางเข้า-ออกแปลงที่ดิน ซึ่งผู้ปกครองท้องที่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าได้พยายามติดต่อผู้ร้องหลายครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ เนื่องจากไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ นิคมฯ จึงขอให้ผู้ปกครองท้องที่ร่วมตรวจสอบทางเข้า-ออก เบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 พบว่าทางเข้า-ออก จำต้องผ่านช่องทางธรรมชาติ (ลำห้วยสาธารณะตื้นเขิน) หากสัญจรในฤดูฝน อาจสัญจรด้วยความลำบาก> ทั้งนี้ นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอให้ผู้ร้องมาแจ้งรายชื่อทายาทโดยธรรม ต่อเจ้าหน้าที่พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง และร่วมชี้ทางเข้า-ออก จากแปลงที่ดินสู่ทางสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อนิคมฯ จะได้นำส่งเอกสารที่กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษขอให้เพิ่มเติม เพื่อเสนอคำร้องของท่านเพื่อให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพิจารณาต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 11
ความคิดเห็นที่ 2 เมื่อ :21 ธ.ค. 2564 เวลา: 18:00:38
มีความคิดเห็นทั้งสิ้น 2 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>
หากต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา Login หรือ สมัครสมาชิก
เพื่อใช้งานระบบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat