หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
203/2 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร 0 34 56 4383
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
288 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทร 0 5586 8589-90
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย
39 หมู่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร 0 5360 2579
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
130 ม.12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร 0 5327 9264 ต่อ 101
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก 184/15 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร 0 5550 8831,
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
113 หมู่ที่ 7 ถนนน่าน - ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร 0 5468 2039
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
บริเวณศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า) ถนนพหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
โทร 0 5444 9530 - 32
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก 334 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055 265 016
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี
41 หมู่ 3 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 0 3240 0762
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชบูรณ์ 99/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร 0 5672 6627
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ 110 หมู่ที่ 2 บ้านปทุม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทร 0 5452 1728 , 0 5451 1189
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตู้ ปณ.1 เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร 0 5368 7983
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 99/99 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร 0 3273 8803
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง
หมู่ที่ 6 ถนนลำปาง - แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปณ. 52000
โทร 0 5482 5621
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน
164/1 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร 0 5353 7338
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังเดิม ชั้น 2 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0 5651 1523


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat