หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นิคมสร้างตนเอง

นิคมสร้างตนเองกระเสียว
69 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
โทร 0 3559 5575
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 139/1 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทร 0 5482 5588-9
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทร 04 386 9039
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล
3 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 0 7735 5082
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล
98 หมู่3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260
โทร 053 469 098
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
204 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทร 0 4342 1250
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส
146 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทร 0 3726 4040
นิคมสร้างตนเองควนขนุน
300 หมู่ที่1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทร 074 600 710
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 130 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โทร 0 4268 1077
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
85 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทร 0 7371 9788
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 207 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทร 0 3260 0863-4
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
253 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร 0 3863 6105
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี 132/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
โทร 0 3649 1478
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 205 หมู่ 10 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 0 4223 7095
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า
61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทร 0 5624 1384
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทร 0 7645 3649
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล
3 หมู่ที่ 12 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0 5502 0396
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก 351 หมู่ 4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โทร 0 5500 9521
นิคมสร้างตนเองเทพา
183 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
โทร 0 7480 0378
นิคมสร้างตนเองธารโต
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา 253 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
โทร 07329 7017
นิคมสร้างตนเองโนนสัง
หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
โทร 0 4200 2037,0 4200 2040
นิคมสร้างตนเองบางระกำ
หมู่ 17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทร 055 906 147
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 195 หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
โทร 0 4467 9000 , 0 4467 9608
นิคมสร้างตนเองเบตง
บ้านอัยเยอร์ควีน หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทร 0 7329 9583
นิคมสร้างตนเองปราสาท
ถ.โชคชัย-เดชอุดม กม.131-132 ม.5 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โทร 0 4414 6019
นิคมสร้างตนเองปากจั่น
ที่ทำการนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
โทร 0 7788 0636
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท 163/6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร 0 3626 6663 - 4
นิคมสร้างตนเองพระแสง
นิคมสร้างตนเองพระแสง หมู่ 5 ตำบลไทรขึง อำเภอพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทร 0 7795 0040
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร 0 7326 1512
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 7 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทร 0 7475 2001
นิคมสร้างตนเองพิมาย
เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร 0 4496 5404 , 0 4496 5416
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 222 หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
โทร 0 4201 9009 -10
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร 0 7458 4114
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
เลขที่ 1 หมู่ 1 ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทร 0 4525 1775
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 214 หมู่ที่ 13 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทร 0 4587 2053
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
เลขที่ 227 หมู่ 11 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร 0 4430 0776
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
100 หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทร 0 5547 9905
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน
50 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
โทร 0 4278 9017
นิคมสร้างตนเองลำปาว
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทร 0 4387 1288
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
เลขที่ 144 หมู่ 13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
โทร 0 4455 9037, 0 4455 9082
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร
หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร 0 7370 9102
นิคมสร้างตนเองสุคิริน
หมู่ที่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 961960
โทร 0 7365 6068
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
หมุ่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
โทร 0 4221 9740


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat