หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่
ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ 359 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
โทร 0 7561 1065
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 212 หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 0 4339 3059
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 1/14-15 หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร 0 39471708-9
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 84/65-66 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร 0 3851 5185
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 172/23 หมู่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร 0 3823 4430
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 91/19 ซอยเทศบาล 43 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร 0 5641 6482
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ราชการฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 044056548
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร
110/1 หมู่ที่ 10 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทร 0 7763 0494
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
41 หมู่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 0 7550 1043-44
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
เลขที่ 79 ถนนสายตราด-อ.แหลมงอบ หมู่ 1 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร 0 3951 0576
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
173/42-43 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร 0 3731 5375
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 295 ถนนเพชรเกษม (ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรพระประโทน) ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 034 983 099
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม
229 หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร 0 4219 9510
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ราชการนาสาร หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร 0 7576 3294-5
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์
62/1 หมู่ 6 ซอยท่าข้าวกำนันทรงถนนนครสวรรค์ - ชุมแสง ตำบลนครสวรรณ์ออก อำเภอเมืองนครสวรรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร 0 5625 5282
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ
8 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โทร 042 490709 10
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี
1/130 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร 0 2577 0815
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร 0 3748 0621
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 217 หมู่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร 0 3575 0181-2
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร
400 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทร 0 5661 3531
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต
3/60 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 0 7661 4242
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
ชั้น 3 ห้อง 306 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร 0 4377 7827
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
178 หมู่ 13 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทร 0 4597 9989
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด
333 หมู่ที่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร 0 4356 9461
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
21/2 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทร 0 4281 4840
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 499 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 0 4561 2043
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา
366 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร 0 7433 0231
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ
58 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ 6 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร 0 2462 6755
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
7/77-78 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร 0 3471 1941
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร
9/15 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0 3443 2663
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี 242 หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร 0 3651 0281-2
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
157 หมู่่ที่ 10 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 0 5561 2430
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
13/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทร 0 3569 1555
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร 045-452178 - 9
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี 537/14 ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042 242 728
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
752 ม.24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 4941
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี
78/13 หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 0 2147 4909
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
30/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร 0 3596 9916
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3/87 ถนนซอยพิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000
โทร 0 7735 5013
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว
146 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทร 0 3760 0285
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง
182 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร 0 7482 9726
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 130 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร 49130
โทร 0 4268 1386 , 0 9347 8322
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี
85 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทร 0 7371 9833
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 209 หมู่ที่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทร 0 3251 0704
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง
เลขที่ 258 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง 21180
โทร 0 3863 6455
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี
37/4 หมู่ 11 ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี 15210
โทร 094 1308877
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา
118/5 ม. 13 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทร 0 7641 0208
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองบัวลำภู 232 หมู่ 8 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทร 0 4231 5950
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
332/5-6 หมู่ที่ 13ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร 0 4416 3558
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง
ชุมชนสุทธาวรรณ 2 เลขที่ 250/71 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร 0 7788 0635
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี
163/3 หมู่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร 0 3626 7440
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา
62/50 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร 0 7327 4839
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล
หมู่ที่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทร 0 7474 0514
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย
409 หมู่ 11 ถนนหนองคาย -โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 0 4201 2579
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
1622/11 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 0 4492 2860
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร 0 5547 9913
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร 887/3 ซอยมรุมาศ สุทธวาส ๑ ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร 0 4271 1195
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
9 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทร 0 4384 0433
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 144 หมู่ที่ 13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โทร 0 4455 9037, 0 4455 9082
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส
(ภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส) ถนนศูนย์ราชการ หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร 0 7353 2566
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 203/2 หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โทร 0 3456 4113
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร
21 หมู่12 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร 0 5586 8713
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย
39/1 หมู่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทร 0 5316 0751
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
130 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
โทร 0 5329 6122
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โทร 0 5503 0102
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
เลขที่ 295 หมู่ที่ 7 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน 55000
โทร 0 5468 2038
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา
เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร 0 5443 1080-0
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 772/5 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทร 0 5531 3380
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี
41 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0 3240 0467
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร 0 5671 3801
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่
110 หมู่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร 0 5453 1116
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 20/16 หมู่ 4ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร 0 5204 9440 , 0 5361 5911
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี
99/99 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทร 0 3273 8751
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง
139/1 หมู่ 1 บริเวณนิคมสร้างตนเองกิ่วลมจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร 0 5420 9459
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน
84/1 หมู่ 2 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร 0 5352 5629
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0 5651 2026
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพ
161/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 2700


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat