ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตอบแบบลงทะเบียนเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

วันที่ประกาศ : 6 ก.ค. 2564
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม 2564 โดยใช้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) เป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบ ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตอบแบบลงทะเบียนเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ที่ https://forms.gle/6eU3SYDPBR9MTbTi6 ภายในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่สอบและกำหนดวัน เวลาสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัครไว้ด้วยแล้ว สำหรับประกาศกำหนดวัน เวลาสอบสัมภาษณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat