ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒(สัมภาษณ์) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ประกาศ : 11 ธ.ค. 2561
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat