การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2560
ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้า่ยและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกของส่วนราชการต่างๆ แจ้งมายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat