ผลงานวิชาการเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษา : พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

วันที่ประกาศ : 22 ก.ค. 2565
ผลงานวิชาการเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษา : พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยนางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,151,665 ครั้ง
3,592,039 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,680 ครั้ง
754 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
157,814 ครั้ง
23,252 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat