ปรับปรุงเพิ่มเติม - คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับ สำนัก/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน/บุคคล

วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2556
"คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน/บุคคล" และ เอกสารปรับปรุง "รายชื่อหน่วยงานจำนวน 112 แห่ง ที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความโปร่งใสของส่วนราชการ"

>> ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
>> ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขรายชื่อหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความโปร่งใสของส่วนราชการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,146,706 ครั้ง
3,593,717 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
152,855 ครั้ง
24,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat